روش طراحی قالبهای فورج با كامپیوتر( CAD-CAM) و تولید توسط ماشینهای NC , CNC و اسپارک

طراحی قالبهای فورج با استفاده از نرم افزارها و كامپیوتر ، صنعت قالبسازی را دچار تحولهای جدیدی نموده است و استفاده از كاربردهای تكنولوژیكی این پروسه یكی از كوتاهترین و با صرفه ترین روشهای طراحی قطعات صنعتی و قالبهای صنعتی میباشد .

در طول دهه گذشته از كامپیوترها به شكل گسترده ای برای كارهای پتك كاری و طراحی قالبهای فورجینگ استفاده شده است .

پیشرفتهای اولیه در عملیات تراشكاری كنترل شده عددی یا NC در ساخت قالبهای پتك كاری ( فورجینگ ) متمركز شده است . در اواسط دهه 1970 نقشه كشی به كمك كامپیوتر و تراشكاری NC برای پتك كاری قطعات صنعتی مانند تیغه های توربین معرفی شد . در اوایل دهه 1980 در كشورهای پیشرفته صنعتی بعضی كمپانی ها استفاده از سیستمهای CAD-CAM كه به طور معمول برای طراحی مكانیكی نقشه كشی و تراشكاری NC از آن استفاده می نمودند را برای طراحی و ساخت قالبهای فورج به صورت بهینه تكنولوژیكی مورد استفاده قرار دادند .

روش طراحی قالبهای فورج با كامپیوتر( CAD-CAM) و تولید توسط ماشینهای NC , CNC و اسپارک

طراحی قالبهای فورج با استفاده از نرم افزارها و كامپیوتر ، صنعت قالبسازی را دچار تحولهای جدیدی نموده است و استفاده از كاربردهای تكنولوژیكی این پروسه یكی از كوتاهترین و با صرفه ترین روشهای طراحی قطعات صنعتی و قالبهای صنعتی میباشد .

در طول دهه گذشته از كامپیوترها به شكل گسترده ای برای كارهای پتك كاری و طراحی قالبهای فورجینگ استفاده شده است .

پیشرفتهای اولیه در عملیات تراشكاری كنترل شده عددی یا NC در ساخت قالبهای پتك كاری ( فورجینگ ) متمركز شده است . در اواسط دهه 1970 نقشه كشی به كمك كامپیوتر و تراشكاری NC برای پتك كاری قطعات صنعتی مانند تیغه های توربین معرفی شد . در اوایل دهه 1980 در كشورهای پیشرفته صنعتی بعضی كمپانی ها استفاده از سیستمهای CAD-CAM كه به طور معمول برای طراحی مكانیكی نقشه كشی و تراشكاری NC از آن استفاده می نمودند را برای طراحی و ساخت قالبهای فورج به صورت بهینه تكنولوژیكی مورد استفاده قرار دادند .

سیستمهای CAD-CAM از نظر عملیات تجاری و قابل دسترس بودن و كیفیت های بروز داده دارای جنبه های اقتصادی مفید میباشند .

1- CAD-CAM تشكیل شده از یك میكروكامپیوتر یا مینی كامپیوتر یك ترمینال نمایش گرافیكی ، یك صفحه كلید و یك پردازشگر رقمی با قسمت مربوط به ورود اطلاعات و یك ماشین اتوماتیك نقشه كشی و سخت افزاری برای ذخیره اطلاعات و نوار NC پانچ یا فلاپی دیسك است از نظر پیشرفتهای علمی و تكنولوژیكی جدید این سیستمها می توانند در سطوح مختلف اتوماسیون مفید واقع شوند و قادر هستند عملیات پتك كاری (فورجینگ) را به صورت سه بعدی نمایش داده و امكان زوم كردن و ودوران نمایشی هندسی عملیات فورج را بر روی صفحه ترمینال گرافیكی به منظور بررسی دقیق مهندسی فراهم سازند این سیستمها میتوانند عملیات پتك كاری داده شده را از هم مجاز كنند یعنی مقاطع عرضی پتك كاری مورد نظر را تشریح ،ترسیم و نمایش دهند كه آن كار برای تحلیل فشارهای قالب و جریان فلز صورت میگیرد .بنابراین برای سهولت تاثیر متقابل بین طراح و سیستم كامپیوتری میتوان نتایج را نمایش داد و محاسبات مهندسی را روی آنها انجام داد و تغییرات اعمال شده در طراحی قالب میتواند به سهولت انجام گرفته و در صورت لزوم طرحهای جدیدتر جایگزین آن شود و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

امروزه در كشورهای صنعتی پیشرفته این امر بعنوان یك اصل بسیار مهم و با بكار گیری جدیدترین متدهای علمی و كامپیوترها انجام میگیرد .مزیت نهایی طراحی قالبهای فورج به كمك كامپیوتر وقتی معلوم میشود كه نرم افزار كامپیوتری به صورت ارزان و دقیق در دسترس مهندسین و طراحان باشد و بتوانند برای شبیه سازی جریان فلزی در طول عملیات پتك كاری فورجینگ مورد استفاده قرار گیرد . در این مورد آزمایشات عملیات ماشینكاری و اهنگری میتواند به شكل شبیه سازی نهایی ، پتك كاری بر روی كامپیوتر انجام شود كه ناشی از طرح بلوكر فرضی یا انتخابی باشد و نتایج میتواند روی ترمینال گرافیكی نمایش داده شود اگر طرح شبیه سازی به این نكته اشاره كند كه طرح بلوكر انتخاب شده قالب فینیشر را پر نمیكند یا مقدار زیادی از مواد هدر میرود یك طرح بلوكر جدید انتخاب میشود و شبیه سازی كامپیوتری و آزمایشها مجدداٌ تكرار میشود تا به نتایج مثبت برسد . نكته مهمی كه حائز اهمیت میباشد این است كه این پروسه شبیه سازی و طراحی به كمك كامپیوتر تعداد دفعات آزمایشهای پرهزینه و گران قیمت قالبهای فورج را كه باید انجام گیرد كاهش میدهد كه این مسئله باید مورد توجه مهندسین و طراحان قالب قرار گیرد .

از سیستمهای CAD در طراحی قالبهای فروج استفاده بهینه میشود . سیستم كلی CAD-CAM از یك كامپیوتر با كاربردهای پردازشی و ذخیره ای و بازیابی تصویری شكلهای گرافیكی بوجود آمده است كه برای اپراتورسیستم امكان انجام عملیات طراحی قالب با كامپیوتر را فراهم می كند .

كاربردهای تكنولوژیكی سیستمهای CAD-CAM به سه گروه اصلی طبقه بندی میشوند كه عبارتند از :

1- انجام طراحی قطعات صنعتی و قالبهای صنعتی و ماشین آلات و غیره .

2- انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل

3- تولید

استفاده از سیستمهای CAD-CAM در طراحی و ساخت قالبهای فورج مزایای فراوانی بدنبال داردو از كامپیوتر میتوان برای تجزیه و تحلیل عوامل شكست در قالبهای فورج استفاده كرد یا در طراحی قالب با استفاده از قابلیتهای كامپیوتری میتوان براحتی فرمهای نرو مادگی در بلوكهای قالب فورج را طراحی كرد و در هم جفت نمود و حتی این كار را با تلرانسهای بسیار كم انجام داد و قطعات نروماده قالب را در هم درگیر كرد .تلرانسهای لازم را به انها داد و كل قالب را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و یا در مواردی كه در قالب دو قطعه باید دقیقاٌ با هم میزان و جفت شوند ، كامپیوتر میتوانداین كار را به اسانی انجام دهد و ابعاد دقیق را مشخص كند و با دادن برنامه به ماشین ابزار CNC یا NC عملیات ماشینكاری دقیق قالب انجام میگیرد .

در طراحی و ساخت مدلهای الكترود اسپارك برای عملیات اسپارك اورژن قالبهای فورج میتوان از كامپیوتر نهایت استفاده را كرد و مدلهای مسی با فرمهای فوق العاده پیچیده و شكلهای غیر هندسی را طراحی كرد و ابعاد آن را مشخص نمود و با استفاده از عملیان ماشینكاری NC یا CNC مدلهای الكترود اسپارك را ماشینكاری كرد .

از سیستمهای پیشرفته مجتمع CAD-CAM میتوان برای كنترل و برنامه ریزی های وسیعتر در پروسه طراحی و تولید صنعتی استفاده كرد كه باعث افزایش كیفیت محصولات تولیدی و تیراژ بالا در تولید انبوه و برنامه ریزی های اقتصادی در تولید میشود .