مسیر دستیابی به گواهینامهQS

صدور گواهینامه و ثبت بر اساس استاندارد نتیجه یک ارزیابی موفق توسط یک مرجع مستقل شخص ثالث شبیه DNV است. بعد از تصمیم به داشتن یک سیستم مدیریت، مراحل متعددی در پیاده سازی سیستم پیش روی شماست.

تجربه نشان داده که برخی نکات به ظاهر ساده و بی اهمیت در سازمان متقاضی سیستم مدیریت دارای اهمیت است. لذا این موارد را به خاطر بسپارید:

-

· اطمینان حاصل کنید که فرآیند را با نگرش درستآغاز نموده اید.

-

· از داشتن درک درست از مفاهیمتعریف شده در استاندارد اطمینان حاصل نمایید و استاندارد را به عنوان مدرک راهنمای سیستم مدیریت خود به کار گیرید.

-

· از کاربرد و تفسیراستاندارد بر سازمان خود مطمئن شوید.

-

· از استاندارد به عنوان وسیله ای برای بهبوداستفاده نمایید.

-

· درک درستی از ریسکها و فرآیندهاییاز سازمانتان که در توانایی تحقق استراتژی موثرند داشته باشید.

-

· شریکخود(مرجع ثبت و صدور گواهینامه) را با دقت انتخاب کنید.

 

 

در ضمن با غرض سلام یک پاور پوینا زیبا از این مقوله درسایت

 

[PPT]

آشنایی با مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت سری ...

ساختار فایل: Microsoft

مسیر دستیابی به گواهینامه

صدور گواهینامه و ثبت بر اساس استاندارد نتیجه یک ارزیابی موفق توسط یک مرجع مستقل شخص ثالث شبیه DNV است. بعد از تصمیم به داشتن یک سیستم مدیریت، مراحل متعددی در پیاده سازی سیستم پیش روی شماست.

تجربه نشان داده که برخی نکات به ظاهر ساده و بی اهمیت در سازمان متقاضی سیستم مدیریت دارای اهمیت است. لذا این موارد را به خاطر بسپارید:

-

· اطمینان حاصل کنید که فرآیند را با نگرش درستآغاز نموده اید.

-

· از داشتن درک درست از مفاهیمتعریف شده در استاندارد اطمینان حاصل نمایید و استاندارد را به عنوان مدرک راهنمای سیستم مدیریت خود به کار گیرید.

-

· از کاربرد و تفسیراستاندارد بر سازمان خود مطمئن شوید.

-

· از استاندارد به عنوان وسیله ای برای بهبوداستفاده نمایید.

-

· درک درستی از ریسکها و فرآیندهاییاز سازمانتان که در توانایی تحقق استراتژی موثرند داشته باشید.

-

· شریکخود(مرجع ثبت و صدور گواهینامه) را با دقت انتخاب کنید.

-

سازمان باید چه مراحلی تا ثبت و صدور گواهینامه بپیماید؟

در ذیل ده مرحله عمومی برای هدایت شما در مسیر دستیابی به صدور گواهینامه شرح داده شده است:

-

1. یافتن یک استاندارد

یک نسخه از استاندارد را تهیه نموده و مطالعه نمایید تا با الزامات آن آشنا شوید. در این صورت است که می توانید تصمیم گیری درستی در خصوص لزوم و یا فایده اخذ گواهینامه بر اساس این استاندارد نمایید.

-

2. مرور ادبیات و نرم افزار

اطلاعات بسیاری در خصوص درک و پیاده سازی استاندارد تهیه شده و در اختیار شما قرار دارد.

-

3. اختصاص یک تیم و تعریف استراتژی

کاربرد سیستم مدیریت باید تصمیم استراتژیک کل سازمان باشد. بسیار مهم است که مدیران رده بالای سازمان در فرآیند طراحی و توسعه سیستم دخیل باشد. زیرا آنها مسؤول تصمیم گیری در خصوص استراتژی ای هستند که این سیستم باید از آن پشتیبانی نماید. به علاوه، شما یک تیم خاص برای توسعه و پیاده سازی سیستم مدیریت خود نیاز دارید.

-

4. تعریف نیازهای آموزشی

تیم مسؤول پیاده سازی و نگهداری سیستم(های) مدیریت شما نیازمند آگاهی به تمامی جزییات استاندارد (های) قابل اعمال می باشند. دامنه وسیعی از دوره ها، کارگاههای آموزشی و سمینارهای مختلف، به منظور پاسخگویی به این نیازها در دسترس هستند. ما دوره های عمومی و اختصاصی بسیاری را در این زمینه در سراسر جهان برگزار می نماییم. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با نزدیکترین دفتر موسسه DNVتماس حاصل فرمایید.

-

5. بررسی امکان استفاده از مشاور

مشاوران مستقل توانایی ارایه پیشنهاد های کارا، واقع گرایانه و با بهره وری اقتصادی مناسب را در ارتباط با برنامه و استراتژی پیاده سازی سیستم دارا هستند.

-

6. تهیه یک نظامنامه سیستم مدیریت

نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت باید بیانگر خط مشی و عملیات سازمان شما باشد. از طریق این نظامنامه شما شرح درستی از سازمان خود و بهترین روشهایی که برای دستیابی به انتظارات مشتریان طراحی نموده اید ارایه می نمایید.

-

7. تهیه روشهای اجرایی

روشهای اجرایی بیانگر فرآیندهای سازمان شما به همراه بهترین روشهای توفیق در این فرآیندهاست. این روشها باید پاسخهایی در مورد سؤالات زیر و درباره هر فرآیند ارایه نمایند:

- چرا

- چه کسی

- چه وقت

- کجا

- چه چیز

- چگونه

-

8. اجرا و استقرار سیستم مدیریتتان

ارتباط و آموزش کلید پیاده سازی موفق سیستم مدیریت است. در فاز استقرار و پیاده سازی، سازمان شما بر اساس روشهای مستند شده عمل می نماید تا اثربخشی سیستم مدیریت را نشان می دهد.

-

9. بررسی یک پیش ممیزی

شما می توانید با کمک یک مرجع صدور گواهینامه ارزیابی اولیه ای از پیاده سازی سیستم مدیریت خود داشته باشید. هدف از این ارزیابی شناسایی نقاط نامنطبق و ایجاد فرصتی برای اصلاح آنها قبل از انجام ممیزی اعتباردهی(Accredited) شده سیستم مدیریت می باشد. دریافت یک عدم انطباق به معنای عدم تطابق بخش خاصی از سیستم با الزامات استاندارد می باشد.

-

10. انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه(CB)

به علت نیاز به حفظ اعتبار گواهینامه، ارتباط تجاری شما با مرجع صدور گواهینامه سالیان سال به طول خواهد انجامید. بهبود مستمر برای داشتن سیستم مدیریتی کارا، کلیدی است. DNVبا ارزیابی نقاط قوت و فرصتهای بهبود، شما را در دستیابی به حداکثر ارزش افزوده ناشی از ممیزی سیستمهای مدیریت رهنمون می گردد. برای مدیریت ارشد این به مفهوم آگاهی بیشتر از توانایی سازمان در رسیدن به اهداف استراتژیک خواهد بود. در این عصر موشکافی یکپارچه، انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه با شهرتی ورای عیبجویی بی مورد و بدون ارزش افزوده امری ضروری است.

-

وقتی پیاده سازی سیستم مدیریت خود را به پایان رساندید و آن را برای ممیزی شخص ثالث آماده نمودید، شما آماده ممیزی اعتباردهی شده(Accredited) سیستم مدیریت خود هستید.