آشنایی با نظام فایو اس

<۵اس> یا 5s یکی از  مباحث عمده  در  مدیریت  ژاپنی  می  باشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است . هدف 5s به بیانی ساده ، سامان دادن ، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی ، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است . 5s ، به عنوان موثرترین رهیافت و ستونی استوار در ساختمان عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری شناخته شده است که با اجرای این اصول در صنایع و سازمانهای مختلف تجاری ، صنعتی و خدماتی موجب افزایش بهره وری ، استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار ، افزایش کارایی و در نهایت سوددهی بیشتر سازمان می شود .

Seiri:ساماندهی        Seiton:نظم و ترتیب       Seiso:پاکیزه سازی        Sekitsu:استانداردسازی       Shitsuke:انضباط

«5 اس » نظامی است که در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسار خوبی را برای واحدهای صنعتی و خدماتی به ارمغان آورده است . نتایجی که معمولا با استفاده از این روش حاصل می گردد را می توان به اختصار به پیشگیری از حوادث ، کاهش وقفه کاری و افزایش بهره وری در محیط کار عنوان نمود . بطور کلی هدف نهایی «پنج اس »  پیشگیری از اتلاف است . علیرغم اینکه سامانه «پنج اس» به ظاهر خیلی ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نیز خیلی ساده  به نظر می آید ولی عموما سازمانها و واحدها برای پیاده کردن ان در عمل با مشکلات فراوان روبرو هستند.دلیل این امر را باید در ظاهر ساده ان جستجو کرد.در واقع تحقق «پنج اس» از آن رو دشوار است که مدیران و کارکنان اجرایی از اهداف و ماموریتهای آن بصورت صحیح اطلاع کاملی ندارند. بنابراین اجرای نظام « پنج اس» و تدارک بستر مناسب برای انجام آن تا زمانی که اصول آن به خوبی شناخته نشده کاری بسیار دشوار است .

 

برای آشنایی بیشتر پیرامون مبحث 5s  فایل زیر را دانلود نمایید .

 

آشنایی با نظام 5s