Mold die design

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده فنی و مهندسی.
h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

اهمیت مدل و نمونه سازی در صنعت پیشرفته امروز بر کسی پوشیده نیست. افزایش سرعت تولید و عرضیه، تنوع و زیبائی محصول، قیمت ارزان و قابل رقابت، از مهمترین مسائلی است که امروزه در عرصه تولید نقش اساسی دارد. نمونه سازی سریع از مهمترین تکنولوژیهاایست که در پاسخ به همین مسائل ابداع گردیده است و هدف آن ایجاد یک مدل فیزیکی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن می باشد. استریولیتوگرافی از پیشروترین روشهای نمونه سازی سریع است که اساس آنرا جامدسازی لایه ای رزینهای مایع فتوپلیمر بر اثر تابش لیزر و اشعه ماوراء بنفش تشکیل می دهد. با افزایش سرعت و دقت روشهای نمونه سازی سریع، محققان بر آن شدند تا با بکارگیری این روشها بطور مستقیم محصول نهایی را تولید کنند. قالبهای سریع نتیجه ایست از همین تلاشها و عبارت است از : بکار گیری انواع روشهای نمونه سازی سریع در جهت ساخت قالب و ابداع روشهای نوین قالبسازی. امروزه انواع روشهای قالب سیع برای هر چه سیع تر و ارزان تر دست یافتن به محصول نهائی در دست بررسی است., در روش قالبهای سریع استریولیتوگرافی پس از ایجاد مدل هندسی دو کفه قالب یک قطعه پلاستیکی قابل تزریق و تهیه فایل خروجی با پسوند ‏‎Stl‎‏، قطعات نری و مادگی از جنس رزین فتوپلیمر توسط دستگاه ‏‎SL.A‎‏ ساخته می شوند تا پس از تقویت توسط پودرهای فلزی و جازدن دو کفه درون صفحات سمبه گیر و ماتریس گیر قالب بر روی دستگاه تزریق مناسب بسته شود. انتظار می رود تا با استفاده از این روش در مراحل آزمایشی بتوان در مدت زمانی کمتر از یک هفته با حداقل هزینه، در حدود 100 قطعه را تولید نمود. برای این منظور ابتدا مبانی علمی و تئوری فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و برای حصول اطمینان از نتایج موجود در مورد خواص مکانیکی مواد مورد استفاده در فرآیند ساخت نتایج آزمایشگاهی با نتایج تئوری مقایسه گردید که در اکثر موارد قابل قبول و دارای خطای بسیار ناچیزی بود. سپس دو فرآیند تحلیل و طراحی مدل هندسی با استفاده از روش مهندسی همزمان صورت گرفته و سه مدل هندسی مختلف طراحی و تحلیل گردیدند. بهترین حالت از نظر حداکثر تحمل تنشهای ایجاد شده و حداقل تغییر شکل قالب انتخاب و جهت ساخت به واحد نمونه سازی سریع ارسال گردید. در آنجا با بکارگیری جدیدترین نرم افزارهای موجود در زمینه استریولیتوگرافی و با استفاده از دستگاه ‏‎SLA-250‎‏ دو کفه نری و مادگی قالب تزریق به صورت پوسته هائی از جنس رزین اپوکسی ‏‎SL 5170‎‏ ساخته شد تا پس از بررسی های نهائی برای تقویت توسط پودر آلومینیم آماده گردد.

وضعیت پایان نامه : دفاع